Τρέχουσες δραστηριότητες / ανακοινώσεις

  • Καθώς κυλά ο χρόνος

    Καθώς κυλά ο χρόνος

    Γράφουμε αυτές τις γραμμές, καθώς προετοιμαζόμαστε πυρετικά για τις επόμενες δραστηριότητές μας. Καταγράφουμε μονοπάτια και διαδρομές που μπορούν εύκολα να […]


  • Πριν ο Κήπος καλλιεργηθεί

    Πριν ο Κήπος καλλιεργηθεί

    Όπως ίσως έχει προαναφερθεί, ο Κήπος προϋπήρξε της επίσημης δημιουργίας του. Στα πρώτα του βήματα, είχαμε οργανώσει άτυπες ομάδες κοινωνικής-πολιτισμικής […]