Εναλλακτικές / συμπληρωματικές θεραπείες

Φανταστείτε τον εαυτό σας ως ένα τοπίο ή ένα καιρικό σύστημα. Κάθε λεπτομέρειά του συνθέτει το σύνολο και συντίθεται από αυτό. Είναι αδύνατο να φανταστούμε τη βροχή χωρίς τα σύννεφα ή μια θάλασσα δίχως το βυθό της. Έτσι και ο δρ. Μπαχ έβλεπε τους ανθρώπους ως ένα σύνολο και όχι υπό το πρίσμα μεμονωμένων συμπτωμάτων ή ασθενειών. Και όπως ο καιρός ή το γεωγραφικό ανάγλυφο αλληλοδιαμορφώνονται, έτσι κι εκείνος θεωρούσε ότι οι προσωπικές εμπειρίες, αλλά και οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε, διαμορφώνουν νοητικές ή ψυχικές στάσεις που με τη σειρά τους εκφράζονται μέσα από το σώμα. Με λίγα λόγια, ο δρ. Μπαχ συνέδεε την πνευματική/ ψυχική υγεία με τη σωματική, προσεγγίζοντας το σώμα σαν ένα καθρέφτη της ψυχής. Αυτή την αντίληψη, οι σύγχρονες επιστήμες την περιγράφουν πλέον ως ψυχοσωματική διάσταση της υγείας.

Άνθη ορνιθόγαλου, Ιωάννινα – φωτογραφία Τίνας Λυγδοπούλου

Ο δρ. Μπαχ ανακάλυψε τα ανθοϊάματα και τις ιδιότητές τους, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη μέθοδο θεραπείας, βασισμένος σε άγρια φυτά, λουλούδια και δέντρα της αγγλικής υπαίθρου σε διάστημα κάποιων χρόνων. Πρόκειται για μια μορφή θεραπείας που μπορεί να σταθεί αυτόνομα (π.χ. προκειμένου να επεξεργαστεί κανείς συναισθηματικές καταστάσεις που τον απασχολούν) ή και συμπληρωματικά (π.χ. σε συνδυασμό με οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή της κλασσικής ή εναλλακτικής ιατρικής, αλλά και με τις ομιλούσες θεραπείες). 

Η μέθοδός του είναι απλή, αποτελείται από 38 ιάματα, τα οποία με τη σειρά τους εντάσσονται σε 7 διαφορετικές συναισθηματικές κατηγορίες: το φόβο, την αβεβαιότητα, τη μοναξιά, την αποθάρρυνση / απελπισία, την υπερβολική ανησυχία ή φροντίδα για την ευζωΐα των άλλων, για την υπερευαισθησία στις επιρροές ή ιδέες τρίτων και το ανεπαρκές ενδιαφέρον για καταστάσεις του παρόντος. Επιπλέον, δημιούργησε ένα ακόμα ίαμα-συνδυασμό για καταστάσεις κρίσης ή έντονου άγχους, το ιάμα διάσωσης (ή αλλιώς rescue remedy), το οποίο βρίσκει κανείς σε πόσιμη μορφή ή για επάλειψη υπό τη μορφή αλοιφής. Τα ανθοϊάματα δε χορηγούνται μόνο σε ανθρώπους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε ζώα και φυτά. Δεν αλληλεπιδρούν με φάρμακα ή άλλες αγωγές και δεν παρουσιάζουν αντενδείξεις.

Άνθη μολόχας και πέταλα καλέντουλας, Αθήνα – φωτογραφία Τίνας Λυγδοπούλου

Ο Κήπος παρέχει ατομικές συνεδρίες, υπό τη μορφή συμβουλευτικής ή εκπαίδευσης, καθώς ο δρ. Μπαχ είχε δομήσει κατά τέτοιο τρόπο το σύστημα θεραπείας του ώστε χάρις στην απλότητά του να είναι κατανοητό και προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο/η – εξάλλου ο δρ. Μπαχ εστίαζε ιδιαίτερα στην έννοια της αυτοθεραπείας, θεωρώντας ότι είμαστε οι ίδιοι που κρατάμε το κλειδί της υγείας του εαυτού μας και τη συνέδεε άμεσα με την ανάπτυξη της αυτογνωσίας μας.

Ο Κήπος, οργανώνει παράλληλα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης στα ανθοϊάματα Μπαχ, τα οποία απευθύνονται σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη μέθοδο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και προκειμένου να τα εντάξει στην εργασία του (π.χ. κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται με άλλους ανθρώπους).

Είτε ως συμβουλευτική, είτε ως εκπαίδευση, οι δραστηριότητες του Κήπου λαμβάνουν χώρα τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά.

Τα βιβλία του δόκτορος Μπαχ μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά στο The Bach Centre