Τί κάνουμε

Ο Κήπος ως επί των πλείστον ανθίζει μεταξύ Ηπείρου και Θράκης. Ενίοτε ταξιδεύει.
Διοργανώνει δραστηριότητες σχετικές με την ψυχική υγεία, το ευ ζην, την ψυχοεκπαίδευση, τις κοινότητες.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών δίνεται η δυνατότητα για ατομικές συνεδρίες, αλλά και ομαδικές. Επίσης για σεμινάρια εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της αφήγησης, αλλά και της σχέσης με τη φύση ως μορφές αυτογνωσίας, επεξεργασίας των ανθρωπίνων σχέσεων ή κοινωνικής παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Κήπου προσφέρονται:

Συμβουλευτική ψυχικής υγείας – ατομικές & ομαδικές συνεδρίες

Εναλλακτικές θεραπείες, με έμφαση στην ψυχική υγεία – ατομικές & ομαδικές συνεδρίες

Δραστηριότητες ψυχοεκπαίδευσης & κοινωνικής-πολιτισμικής εμψύχωσης για ομάδες ανηλίκων κι ενηλίκων

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς & επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (των κοινωνικών επιστημών εν γένει)