Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Cookies και Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, ως έχει, από τον Κήπο – Εργαστήρι για την Αυτογνωσία και το Ευ Ζην υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: https://www.kipos.org.gr

Το απόρρητο των επισκεπτών του δικτυακού τόπου μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και με το παρόν δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε.

Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

Η συγκατάθεσή σας στη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά το δικτυακό μας τόπο, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

1. Σκοπός

Για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία της πλοήγησής σας καθώς και για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων του δικτυακού μας τόπου, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα που σας αφορούν. Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται.

2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας.

3. Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρησιμοποιούνται για την αιτούμενη μεταξύ μας επικοινωνία και δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρησιμοποιούνται για την απαιτούμενη επικοινωνία με τον Κήπο ή τυχόν πληροφορίες που ζητήσατε και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελευταία επικοινωνία μας. Επιπλέον, προσαρμόζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας σε πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

5. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται να δίδεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από το να παρέχουν τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι με τον Κήπο. Επίσης επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίον τα δώσατε.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

6. Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

Let's Encrypt

Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL που διατίθεται από την Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/)

Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανο-μένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.

Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο στα μέλη του Κήπου και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (ενότητα 5: αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους).

7. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως θα συμπεριφερόταν αν ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο.

8. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι/ες να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι/ες να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kipos.org.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.

Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματος που αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής: θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε σχετικά με την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που απορρίψουμε το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κήπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα, επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

9. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

10. Επικοινωνία για θέματα που αφορούν τα δεδομένα σας

Ο ιστότοπος αυτός ανήκει στον Κήπο – Εργαστήρι για την Αυτογνωσία και το Ευ Ζην (Kipos – Workshop for Self-awareness and Well-being). Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kipos.org.gr

11. Αρχεία καταγραφής

Ο ιστότοπος αυτός, όπως και πολλές άλλες ιστοσελίδες, κάνει χρήση αρχείων καταγραφής (server log files). Οι πληροφορίες στο εσωτερικό των αρχείων καταγραφής περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το Internet Protocol (IP), ο Internet Service Provider (ISP), η ημερομηνία/ώρα, ο τύπος του browser, οι αναφερόμενες σελίδες και οι σελίδες εξόδου (referring/exit pages), ο αριθμός των «κλικς» για την ανάλυση των τάσεων επισκεψιμότητας, η καταγραφή της κίνησης του χρήστη ή της χρήστριας εντός του δικτυακού τόπου και η συγκέντρωση δημογραφικών πληροφοριών. Οι διευθύνσεις IP και οι λοιπές τέτοιες πληροφορίες δεν συνδέονται με πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες.

12. Cookies

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως για παράδειγμα οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιους λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

Απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας και προώθησης/στόχευσης.

 • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες ή οι επισκέπτριες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη ή την επισκέπτρια. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας.
 • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη/χρήστριας ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι εφικτό να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας, καθώς και τη δραστηριότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια προώθησης και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες ή συνεργάτριες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.
 • Cookies κοινωνικών δικτύων: Στον ιστότοπό μας έχουμε συμπεριλάβει περιεχόμενο από κοινωνικά δίκτυα για την προώθηση (π.χ. “μου αρέσει”) ή κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin κ.λπ.). Αυτό το περιεχόμενο είναι ενσωματωμένο με κώδικα που προέρχεται από τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα και τοποθετεί cookies. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες που σας αφορούν. Παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωση απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (η οποία μπορεί να αλλάζει τακτικά) για να καταλάβετε πως διαχειρίζονται τα δεδομένα σας τα οποία επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται ανωνυμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ

Διαχείριση των cookies από τα προγράμματα περιήγησης

Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, όπως να αρνηθείτε ή να αποδεχτείτε cookies, τόσο σε συνολικό, όσο εξειδικευμένο επίπεδο (π.χ. συγκεκριμένες ιστοσελίδες), καθώς επίσης και τη δυνατότητα διαγραφής των cookies και εκκαθάρισης του ιστορικού και των δεδομένων περιήγησης. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα περιήγησης παρέχουν τη δυνατότητα ανώνυμης πλοήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Ο αποκλεισμός και η διαγραφή των cookies ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.

Κατάλογος cookies

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

 • GOOGLE ANALYTICS (Cookies Τρίτων): Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη κατανόηση των επισκεπτών της. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι χρήστες ή οι χρήστριες την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, τη διεύθυνση IP, τον τύπο του, τη χώρα διαμονής του χρήστη ή της χρήστριας κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο: https://analytics.google.com/

Β. ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

 • GOOGLE – YOUTUBE – DOUBLECLICK (Cookies Τρίτων από τυχόν ενσωματωμένο περιεχόμενο): Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy
 • FACEBOOK-META (Cookies Τρίτων από τυχόν ενσωματωμένο περιεχόμενο): Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/privacy/policy/ και https://www.facebook.com/privacy/policy/version/20220104/
 • LINKEDIN (Cookies Τρίτων από τυχόν ενσωματωμένο περιεχόμενο): Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την χρήση cookies ανά πάσα στιγμή από το σχετικό κουμπί που ακολουθεί ή από τη σχετική επιλογή στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την παρούσα δήλωση, παρακαλoύμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ο Κήπος – Εργαστήρι για την Αυτογνωσία και το Ευ Ζην
Ελλάδα
Ιστότοπος: www.kipos.org.gr
Email: info@kipos.org.gr
Τηλέφωνο: +30 6975914941 (καθημερινές 10:00-14:00 & 17:00-20:00)


Τελευταία ενημέρωση: 4 Νοεμβρίου 2022