Συμβουλευτική

Ο Κήπος προσφέρει συνεδρίες συμβουλευτικής για την ψυχική υγεία, σε άτομα και ομάδες, υιοθετώντας τη συστημική παράδοση. Το οποίο σημαίνει ότι προσεγγίζει τη θεραπεία (ή την πρόληψη) υπό την οπτική της διασύνδεσης του ενός με τον άλλο. Άλλωστε, τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έχουν να κάνουν με σχέσεις: τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, αλλά και με τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους. Οι τελευταίες πολύ συχνά αντανακλούν στάσεις και ρόλους που συναντάμε στο κοινωνικό -και όχι μόνο- πεδίο.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής λαμβάνουν χώρα σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο, με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Αγρός κάπου κοντά στη Σπάρτη – φωτογραφία Τίνας Λυγδοπούλου

Στην εργασία μας εντάσσουμε κατά κύριο λόγο μεθοδολογίες των μεταμοντέρνων συστημικών θεραπειών (εστιασμένη στη λύση, διαλογική και αφηγηματική θεραπεία), τη συστημική οικογενειακή θεραπεία και τη σωματική ψυχοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε τη θεραπευτική/ συμβουλευτική διαδικασία ως μια δυναμική διαδικασία, όπου τα πάντα ρει. Αναγνωρίζουμε παράλληλα, ότι είναι αδύνατο να εισέλθει κανείς σε μια θεραπευτική/ συμβουλευτική σχέση δίχως να φέρει επίγνωση ή να επιδιώκει επίγνωση των σχέσεων εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ρόλους (παρόντες και μη). Η γλώσσα με την οποία συνομιλούμε, δεν εκφράζει απλώς διαφορετικές πραγματικότητες, αλλά τις δομεί, τις καλεί να υπάρξουν έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Κατά μία έννοια, η γλώσσα (συν)κατασκευάζει τους κόσμους στους οποίους ζούμε. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του θεραπευτή ή της θεραπεύτριας είναι να μπορεί να ακούσει, συνδημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει το διάλογο και τον αναστοχασμό.

Η επικοινωνία βέβαια, ουδέποτε λαμβάνει χώρα μόνο με λέξεις (γραπτά ή προφορικά). Εκφράσεις, χειρονομίες, κινήσεις του σώματος συμπληρώνουν, ενισχύουν, αμφισβητούν ή ευθέως έρχονται σε άμεση αντιπαράθεση με όσα λέγονται.

Το σώμα έχει τη δική του σοφία. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Όπως αναφέρει και ο Andy Fisher (2002) “ωθούμαστε στις εμπειρίες μας δια του σώματός μας”. Άρα στη συμβουλευτική διαδικασία, τόσο η αίσθηση του σώματος (ιδιοδεκτικότητα), όσο και η εμπειρία της κίνησης (κιναισθητικότητα) εντάσσονται δημιουργικά και υπό την έννοια ενός διαλόγου.

Ο Κήπος πέρα από συνεδρίες, προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και δραστηριότητες ψυχοεκπαίδευσης/ ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.