Δικά μας κείμενα

 • “περιμένουμε να βρεθεί ο ψαράς”

  “περιμένουμε να βρεθεί ο ψαράς”

  Στο νησί πριν κάμποσο διάστημα. Η ομάδα των εφήβων κάθεται κυκλικά. Πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους, κάποιοι ανάμεσά τους βρίσκονται στο […]

 • αφήγηση/ ακρόαση

  αφήγηση/ ακρόαση

  Οι ιστορίες που επιλέγουμε να αφηγηθούμε και ο τρόπος που τις αφηγούμαστε αποτελούν συνειδητές δράσεις. Κάθε διάλογος – γραπτός ή […]

 • τα παγκάκια

  τα παγκάκια

  Τα παγκάκια φτιάχνονται για να φιλοξενούν ανθρώπινες σχέσεις: του ενός ανθρώπου με τον άλλο, των ανθρώπων με τον περίγυρό τους […]

 • τα δέντρα & οι γριές

  τα δέντρα & οι γριές

  Τα δέντρα μας χαρίζουν τη σκιά τους. Ορισμένα μας χαρίζουν τους καρπούς και τα φύλλα τους, τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, […]

 • μεταξύ μελισσών και ανθρώπων

  μεταξύ μελισσών και ανθρώπων

  Τί σχέση έχουν οι μέλισσες με τους ανθρώπους; Για τους παραγωγούς, οι μέλισσες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιβίωσή τους. […]

 • με αφορμή την ιπποκαστανιά

  με αφορμή την ιπποκαστανιά

  Ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σε συστηματική βάση ζητήματα επιβίωσης – όπως είναι οι άνθρωποι […]