Τί διαβάσαμε και μας αρέσει

  • Η απουσία της άγριας ζωής από τις παιδικές ζωές

    Η απουσία της άγριας ζωής από τις παιδικές ζωές

    […]Οι επιστήμονες που εστιάζουν στην ανθρώπινη εξέλιξη έχουν μόλις αρχίσει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τη σημασία που διαδραματίζει η […]

  • Η δεξιότητα των δεξιοτήτων

    Η δεξιότητα των δεξιοτήτων

    Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από το βιβλίο του Tim Ingold, ανθρωπολόγου, “Η Αντίληψη του Περιβάλλοντος” (τίτλος πρωτοτύπου The Perception […]