Τα παραμύθια στην εργασία με άτομα ή ομάδες

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) σε συνεργασία με τον Κήπο – Εργαστήρι για την Αυτογνωσία και το Ευ Ζην σας προσκαλούν 5-7 Απριλίου σε ένα εκπαιδευτικό, βιωματικό σεμινάριο για την αφήγηση παραμυθιών και τη μυθοπλασία στην εργασία με άτομα κι ομάδες.

Σύντομη περιγραφή

Αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους, στο πλαίσιο των αφηγήσεων που χτίζουμε καθημερινά. Έτσι, ακόμα και αν δεν αντιλαμβανόμαστε τις ζωές μας ως πρακτικές αφήγησης, η μυθοπλασία και οι διαφορετικές παραμυθιακές φόρμες παραμένουν ιδιαίτερα οικείες διαδικασίες, καθώς συχνά «χρωματίζουν» προηγούμενα βιώματα, αλλά και την κουλτούρα των ομάδων/ κοινωνιών στις οποίες ανήκουμε – συνειδητά ή μη.

Η εστίαση στη μυθοπλασία και την αφήγηση, όπως και η εμβάθυνση σε παραδοσιακά παραμύθια, μπορούν να λειτουργήσουν ως πλαίσιο ενδυνάμωσης ή/και μάθησης ατόμων/ ομάδων/ κοινοτήτων, αλλά και επεξεργασίας διαφορετικών ζητημάτων, όπως αυτά αναδύονται με βάση την εκάστοτε διεργασία – της ομάδας ή των ατόμων.

Το προτεινόμενο σεμινάριο είναι βιωματικό και εστιάζει στην εισαγωγή της αφήγησης ως τέχνη, αλλά και ως μεθοδολογία επεξεργασίας ζητημάτων ή παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τριημέρου, η ομάδα των συμμετεχόντων θα μπορεί να επιλέξει ένα θέμα στον οποίο επιθυμεί να εστιάσει και το οποίο κατόπιν θα επεξεργαστεί βιωματικά εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θεματικές του σεμιναρίου

  • Τύποι παραμυθιών
  • Παραδείγματα, αλλά και πρακτικές αφήγησης και μυθοπλασίας
  • Ρόλοι και ταυτότητες σε παραμύθια και ιστορικές-κοινωνικές αφηγήσεις
  • Η αφήγηση στην εργασία με ομάδες, ως μέσο ψυχοθεραπευτικής πρακτικής και κοινωνικής-πολιτισμικής εμψύχωσης
  • Αντιστοιχίες αφηγηματικών πρακτικών, παραμυθιακών δομών και διεργασίας ομάδας
  • Παραδείγματα εφαρμογών της αφηγηματικής τέχνης στο κοινωνικό πεδίο

Το σεμινάριο αποτελεί μια εισαγωγή στις πολλαπλές εφαρμογές της αφήγησης και της μυθοπλασίας στις κοινωνικές επιστήμες. Ως εκ τούτου, αφορά το ψυχοθεραπευτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο και άρα επαγγελματίες που εργάζονται στους αντίστοιχους χώρους.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου μπορεί κανείς:

  • να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ παραμυθιακών τύπων και των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών,
  • να πειραματίζεται δημιουργικά σε εφαρμογές μυθοπλασίας κι αφήγησης,
  • να κατανοεί καλύτερα τους τρόπους ένταξης της αφήγησης παραμυθιών και της μυθοπλασίας στην εργασία του/της, και
  • να αντιλαμβάνεται σε συμβολικό επίπεδο το συσχετισμό μεταξύ ομαδικής διεργασίας και παραμυθιών.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρακτικές πληροφορίες

Διάρκεια σεμιναρίου : 15 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής : 5-7 Απριλίου 2024 και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 18:00-21:00, το Σάββατο 10:00-18:00 και την Κυριακή 10:00-14:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 20 άτομα

Τρόπος συμμετοχής : Αποκλειστικά δια ζώσης

Διδάσκουσα : Τίνα Λυγδοπούλου (Κήπος – Εργαστήρι για την Αυτογνωσία & το Ευ Ζην).

Χώρος διεξαγωγής : Κε.Συ.Θε.Σ. (Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & Συμβουλευτικής, Ελένης Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14, Ιωάννινα, 1ος όροφος).

Κόστος : 120 ευρώ – παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές/ριές. Ειδική έκπτωση στους/ στις εκπαιδευόμενους/ες του Κε.Συ.Θε.Σ.

Για πληροφορίες ή κράτηση θέσης παρακαλούμε επικοινωνείστε μέχρι τις 31/3 με το τηλέφωνο 2651070434 και την ηλεκτρονική διεύθυνση kesythes@gmail.com.