Γιάννης Χριστοδούλου

Christodoulou Yiannis

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχω εργαστεί ως συντονιστής στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Κόνιτσας, ως team leader στη μη κυβερνητική οργάνωση Tdh και ως συντονιστής σε δομή ανήλικων προσφύγων στους Ασπράγγελους Ζαγορίου.

Παράλληλα οργανώνω και προσφέρω υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η πεζοπορία και οι καταβάσεις ποταμών με φουσκωτά σκάφτη (rafting), όντας παράλληλα ιδιοκτήτης μιας μικρής τοπικής εταιρείας, της Papigo Adrenaline.

Ο συνδυασμός των κοινωνικών επιστημών και των υπαίθριων δραστηριοτήτων αποτελούσε πάντα το όνειρό μου, κυρίως καθώς με τον τρόπο αυτό μπορώ κι εγώ να προσφέρω κάτι στον τόπο (και τους ανθρώπους του) που μου προσέφεραν τόσα.