Μετάθεση σεμιναρίου

Λόγω κάποιων απρόβλεπτων εξελίξεων, το σεμινάριο για την Ενεργό Ελπίδα θα μετατεθεί χρονικά. Μόλις γνωρίζουμε τις νέες ημερομηνίες θα ενημερώσουμε σχετικά.