“Από την απελπισία στη δράση: η οικολογική ενσυναίσθηση (the Work that Reconnects) ως θεραπευτική πρακτική ατόμων και κοινοτήτων”

Ο Κήπος παρουσιάζει την προσέγγιση της οικολογικής ενσυναίσθησης (Work that Reconnects) στο πλαίσιο της διημερίδας της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου, με τίτλο «Τρόποι & τόποι ασφάλειας, αντίστασης, πολυφωνίας: ανισότητες, βίες, καταστροφές».

Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Η “οικολογική ενσυναίσθηση” ή αλλιώς “ενεργός ελπίδα” φέρει τις ρίζες της στη συστημική κατανόηση των φαινομένων, τη βαθιά οικολογία και τις παραδοσιακές πρακτικές αναστοχασμού. Η Macy την ονομάζει Work that Reconnects, αλλά όπως και να βαφτίσει κανείς τη συγκεκριμένη προσέγγιση, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την αναγνώριση της εγγενούς αξίας όλων των έμβιων όντων, ερχόμενη να εμπλουτίσει τα ανθρώπινα συστήματα και την κατανόησή τους μέσα από τη ματιά των μη ανθρώπινων Άλλων.

Ως εκ τούτου, σε μια εποχή όπου τόσο τα φυσικά, όσο και τα κοινωνικά συστήματα – αν μπορεί κανείς πράγματι να διαχωρίσει το ένα από το άλλο – αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, η οικολογική ενσυναίσθηση προτείνει γνώριμους, αλλά και εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας των συναισθημάτων που γεννούν οι κρίσεις αυτές, καλώντας μας να δράσουμε εκ μέρους της ζωής.

Το εργαστήριο για την οικολογική ενσυναίσθηση θα είναι βιωματικό και θα διαρκέσει 2 ώρες. Απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές/ριες που επιθυμούν να εντάξουν την έννοια της φύσης και της οικολογικής ενσυναίσθησης στη θεραπευτική τους πρακτική. Επίσης, σε εκείνους/ες που συνδέουν την τελευταία με τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, επιζητώντας παράλληλα υποστήριξη στην αλλαγή – προσωπική ή/ και κοινοτική. Ως προσέγγιση, η οικολογική ενσυναίσθηση βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην εργασία με ομάδες.

Σημείωση: το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελεί εισαγωγή στην προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία δεν εξαντλείται εντός του διώρου. Μέγιστος αριθμός συμμετοχής 20 άτομα, αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της διημερίδας και την αίτηση συμμετοχής εδώ.